Zakad Budowlano-Dekarski
in. Piotr Leks
43-180 Orzesze, ul. Stalmacha 9


Osoba do kontaktu z klientami Elbieta Leks
tel./fax (032)2215350, kom. 0602227609
e-mail. kompletnydach@poczta.onet.pl

Jak do nas trafi? MAPA DOJAZDU.Prowadzcy roboty:
  • Kierownik robt - Grzegorz Gos

  • CIESIELSKIE - Karol Supik
  • MURARSKIE - Przemysaw Noco
  • DEKARSKIE - Mariusz Kumierz
  • FUNDAMENTOWE I SZAUNKOWE - Wodzimierz Porzuczek
  • BRUKARSKIE - Ryszard Budner
  • GLAZURNICZE - Czesaw Kwoka
  • ZIEMNE - Piotr Nowak
  • DWIGOWE - Wadysaw Waszkielewicz, Rajmound Wojtaszek
Jeeli masz jakie pytania dotyczce naszej oferty moesz skontaktowa si z nami uywajc kontaktu podanego wyej.

Lub wysyajc formularz z naszej strony.Nasi Partnerzy
Zakad Budowlano-Dekarski
E-Mail kompletnydach@poczta.onet.pl
43 - 180 Orzesze, ul. Stalmacha 9
tel.fax (032)22 15 350, kom. 0602 227 609